ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Αρειος Πάγος
Εφετεία - Πρωτοδικεία
Πταισματοδικεία - Ειρηνοδικεία
Εισαγγελίες
Συμβούλιο της Επικρατείας
Διοικητικά Δικαστήρια
Στρατιωτικά Δικαστήρια
Λοιπά Δικαστήρια
Λοιπά Δικαστήρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
(210) 323 8866
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΑΕΔ)
(210) 324 7774
ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(210) 724 8680
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
(210) 324 7744
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(2310) 522 021
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(210) 411 2410
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ
(210) 381 6241
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
(210) 649 4817
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
(210) 332 8191